Komunikacja na innym poziomie

Bądźmy świadomi, że w naszym cyfrowym świecie, prezent promocyjny staje się ważnym środkiem medialnym, ponieważ cywilizuje Twoje stosunki z klientem poprzez oferowanie namacalnych prezentów, które darzą uznaniem prezentów tych, którzy je dostają i używają. nnOd 10 lat Citizen Green odkrywa wszelkie sposoby, by dostarczać zróżnicowane, atrakcyjne i zaprojektowane ekologicznie produkty, oferując Ci bardziej wyszukane sposoby komunikacji z Twoimi grupami docelowymi. Życzymy przyjemnej podróży po świecie naszych prezentów promocyjnych. 

Podsumowanie

Ekologicznie zaprojektowane prezenty promocyjne

Elektronika

Przedmioty codziennego użytku

Pisanie i materiały piśmienne

Torby

Tekstylia

Czapki i parasolki 

Zaangażowanie w przejrzystość

By pomóc naszym klientom w tworzeniu znaczących i trwałych ulepszeń w ich zasięgu globalnym, Ecovadis:

Działa w sposób mierzalny, zrównoważony; stwarza wzorce

Stwarza przejrzysty i wydajny proces zarówno dla dostawców jak i  kupujących

Umożliwia ciągłe ulepszenia i innowacje

Ecovadis realizuje te działania przez rozwój wiarygodnych, globalnych i łatwych w użyciu wskaźników CSR by pomóc organizacjom zarządzać ryzykiem i sprzyjać eko-innowacjom.

ECOVADIS - Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Dzięki jego głównym działaniom, ECOVADIS ma znaczący, pozytywny wpływ na społeczeństwo. Tym samym wykazanie przywództwa w zakresie CSR poprzez złagodzenie bezpośrednich skutków społecznych i środowiskowych jest integralną częścią jego strategii.

By tego dopełnić, ECOVADIS popiera 10 zasad United Nations Global Impact i rokrocznie pracuje nad ich postępem. 

Citizen Green należy do TOP 1 %  dostawców wśród 25 tysięcy notowanych. 

Program kontrolny ETIKEKO 

Program kontrolny ETIKEKO pozwala w szybki i przejrzysty sposób zmierzyć wysiłki zrealizowane od 2007 w naszych fabrykach i na naszych produktach. 

Oceniamy wysiłki związane z eko-koncepcją produktu (Litera), a także opakowanie surowych materiałów, jak i gwarancje społeczne, jakie producent może dostarczyć  (Liczba) .

Pochodzenie produktów:

Produkcja w Europie- 10%

Produkcja we Francji-15%

Produkcja w Azji- pod kontrolą BSCI-37%

Produkcja w Azji bez kontroli BSCI-38%

Zobowiązanie wobec standardów prawnych i norm społecznych

CSR

W związku z logicznym postępem, wzmacniamy naszą strategię CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)  ale też dbamy o zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie trwałych, zrównoważonych stosunków z naszymi partnerami i Narodami Zjednoczonymi. Wszystko po to, by sprawić, by nasza społeczna odpowiedzialność rozwijała się. 

Karta różnorodności

Karta różnorodności to pisemne zobowiązanie zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy i stwarzające warunki do pracy w różnorodności. Wyraża chęć firmy do poprawy stopnia, w jakim osoby zatrudnione odzwierciedlają różnorodność społeczeństwa. Karta została przyjęta i jest wprowadzona obecnie w 11 różnych krajach europejskich.

Karta odpowiedzialnego dostawcy

Zobowiązaliśmy się do tego, by budować zrównoważone relacje w ramach wzajemnego zaufania, z 10 zobowiązaniami, które szanujemy i z którymi się liczymy. 

Karta globalnej spójności

Dobrowolnie podjęliśmy się uwzględnić i pracować nad 4 głównymi zagadnieniami w ramach rozwoju i wymiany dobrych praktyk: prawa człowieka, środowisko, walka z korupcją i szanowanie międzynarodowych standardów pracy. 

ISO14001

Standard środowiskowy ISO 14001:

ISO 14001 standard zapewnia dobre zarządzanie otoczeniem środowiskowym, poprzez branie pod uwagę wpływu naszej działalności na środowisko, ocenę tego wpływu i ograniczenie go. 

Podjęliśmy poniższe działania:

ekologicznie zaprojektowane produkty

zapobieganie zanieczyszczeniom

redukcja zużycia źródeł naturalnych

redukcja zużycia energii

redukcja odpadów

edukacja w zakresie środowiska

zaangażowanie naszych dostawców i kontrahentów by wdrożyli podobny system 

BSCI

Inicjatywa Społecznej Zgodności (BSCI) została ustanowiona w 2002 roku przez Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego (FTA) by ustalić wspólny globalny program dla wszystkich europejskich krajów chcących zastosować się w ramach swojego systemu zarządzania do społecznych i środowiskowych standardów. Dołączyliśmy do programu w 2010 roku. 

Zobowiązaliśmy się do:

włączenia Kodeksu Postępowania BSCI w naszych głównych działaniach i transformacji naszych zachowań w zakresie zamówień publicznych;

dzielenia się wynikami naszych kontroli z innymi;

brania pod uwagę społecznego zachowania naszych dostawców na równi z ceną, jakością i terminami;

aktywnej komunikacji w zakresie naszych działań, ponieważ przejrzystość jest kluczem do wiarygodności;

demonstrowania zaangażowania wyżej wymienionych zagadnień przez 2/3 fabryk na przestrzeni 5 lat

REACH

REACH (Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie Chemikaliów)

Europejskie prawo nakazuje spisywać, szacować i kontrolować importowane i wprowadzone na rynek substancje chemiczne. Pomaga ono chronić ludzkie zdrowie i środowisko przed potencjalnym ryzykiem takich substancji. 

Oczekujemy od naszych dostawców, by produkty nie zawierały szkodliwych substancji (168 nieznanych) albo utrzymywały ich niedopuszczalny poziom. Aby to zweryfikować,  testujemy produkty lub wymagamy certyfikatów REACH. 

Zaangażowanie w usługi

Logistyka

Nowoczesny magazyn o powierzchni 5 tys. m2 i 4 tys. palet z prezentami w magazynie

Transport

Jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o jakoś usług oferowanych przez naszych partnerów transportowych.

100% z nich (powietrze, morze, droga) jest certyfikowanych:

ISO 14001 odnośnie środowiska

ISO 9001 odnośnie jakości

OHSAS 18001 odnośnie higieny i bezpieczeństwa

BEPRINT

Ten dział specjalizuje się w druku we Francji:

gwarantuje krótki termin oczekiwania

szanuje środowisko (mniej zanieczyszczeń między magazynami) 

Wybraliśmy specjalistów różnych technik takich jak druk sitowy, drukowanie podkładek, haft, grawerowanie laserem, transfer cyfrowy, sitodruk na ciepło i druk bezpośredni. 

Standardy druku

Używamy tuszu produkowanego w Europie, bez metali ciężkich w pigmentacji i odnoszących się do standardów DIN-EN-71

Jako część programu ETIKEKO, wyeliminowaliśmy 70 procent opakowań indywidualnych aby oszczędzać zasoby i unikać tak bardzo jak to możliwe wysokiego zanieczyszczenia po zużytych produktach (spopielenia).

Jako część programu Etikeko, usunęliśmy 80 procent opakowań indywidualnych aby oszczędzać zasoby i unikać tak bardzo jak to możliwe wysokiego zanieczyszczenia po zużytych już produktach (spopielenia).

Dla bardziej delikatnych produktów, które wymagają bezpiecznego opakowania, rozwinęliśmy bardziej odpowiedni systemy pakowania:

1- Z estetycznymi skrzynkami, jako że sposób zapakowania jest czasem tak ważny jak jego zawartość dla osoby otwierającej prezent

2-Z odpowiednim słownictwem, ponieważ chcemy edukować i nieustannie wzmacniać rodzaj wiadomości, które niesie za sobą przedmiot, który wybrałeś

3- Z odpowiednimi materiałami, przede wszystkim kartony lub poliuretan po recyklingu, ponieważ chcemy używać zasoby naturalne

4- Z możliwością ponownego użycia naszych opakowań, ponieważ mogą one zostać użyte jako torby na zakupy, torby plażowe, torby na pranie albo różne torby podręczne. To pozwala nam oferować produkty 2 w 1 i unikać zanieczyszczenia po zużytych produktach. 

Program Etikeko został zaprojektowany by pomóc zrozumieć wysiłki, które podjęliśmy w związku z naszymi fabrykami i produktami w ramach zrównoważonego rozwoju od 2007 roku.

Program ten jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), konceptu wokół którego firma dobrowolnie integruje społeczne, środowiskowe i ekonomiczne problemy związane z jej aktywnością i kontaktami z jej udziałowcami.

8 % częstotliwość użytkowania

Oszacowanie skupia się na pierwszym skorzystaniu z produktu i jego solidności

8% zakończenie żywotności

Oszacowanie tego wskaźnika jest trudne, ponieważ nawet jeśli materiał można poddać recyklingowi albo jest on biodegradowalny, nie oznacza to, że może być przedmiotem segregacji odpadów albo kompostowania. Materiał taki zostaje często spopielony. To prowadzi nas do małego udziału oceny w tym kryterium. 

Kryteria oceny produktu w programie Etikeko 

38 % projekt produktu

To obliczenie skupia się na wyborze surowych materiałów. Ocena rozwija się zgodnie z jej jakością środowiskową.

Maksimum: dla surowych materiałów z upraw ekologicznych

Dobra: dla surowych materiałów po recyklingu albo materiałów pochodzących ze środowiska naturalnego (FSC, drzewo, bambus, len, konopie, juta)

Średnia: dla materiałów zaprojektowanych ekonomicznie, z ograniczonym wpływem na środowisko, takich jak powłoki PCV albo energie odnawialne

23% Edukacja, komunikacji

Świadomość użytkownika jest częścią naszej misji. Metka z informacjami o zużytych do produkcji materiałach i energii jest dołączona do każdego produktu.

23% Opakowanie jednostkowe

Oszacowanie skupia się na ilości bezpośrednio wyprodukowanego odpadu

Maksimum: dla produktów, które nie mają indywidualnego opakowania

Dobry: dla opakowań papierowych i pochodzących z recyklingu i łatwo poddającemu się recyklingowi papierowi

Średni: dla łatwo poddających się recyklingowi, zaprojektowany ekologicznie opakowań jednostkowych (pudełka kartonowe) albo torby plastikowe zrobione z materiałów z recyklingu lub materiałów biodegradowalnych. 

Wyniki fabryk w 2017 dla kolekcji CITIZEN GREEN

Nota: 1

Ta fabryka została skontrolowana przez podmiot zewnętrzny. Otrzymała specjalny certyfikat (np.SA8000/BSCI-Społeczna odpowiedzialność

Nota: 2

Ta fabryka jest certyfikowana certyfikatem ISO9000 (jakość zarządzania), certyfikatem OHSAS18001 (zarządzanie zdrowiem/bezpieczeństwem) albo certyfikatem ISO14001 (zarządzanie środowiskiem). Ta fabryka jest wiarygodna pod względem zdolności organizacyjnych.

Nota: 3

Ta fabryka nie ma certyfikatów i nie została skontrolowana przez podmiot zewnętrzny, ale dotrzymuje naszych wymagań (samoocena naszych wewnętrznych kontrolerów i/albo pisemne i formalne zobowiązania).

Wyniki produktów kolekcji Citizen Green w 2017

ETIKEKO od 80 do 100 % / A / 59%

ETIKEKO od 60 do 80 % / B / 38%

ETIKEKO od 40 do 60 % / C / 2%

ETIKEKO od 20 do 40 % / D / 1%

ETIKEKO od 0 do 20 % / E / 0%

Product added to wishlist
Product added to compare.

Strona internetowa maxgreen.pl (i odpowiednio każda ze stron, z których korzysta sklep) korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików Cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.maxgreen.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o informacji dotyczącej Cookies można dowiedzieć się tutaj